Polityka prywatności (RODO)

 

I Informacje ogólne

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą oświadczeniu usług dro elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)

 

Właścicielem strony www.thepointshop.pl oraz administratorem danych osobowych jest firma the Point  prowadzącą zarejestrowaną działalność gospodarczą z siedzibą w Gdańsku Al.Grunwaldzka 58 lok U1 80-241. Nip 9571028410

 

II Dane osobowe

 

Serwis zbiera informacie podane dobrowolnie  przez użytkownika

 

Dane osobowe są pozyskiwane podczas składanie zamówienia na stronie www

 

Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia (pakowanie i wysyłka przez firmę zewnętrzną), o ile kupujący wyraził na to zgodę. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Zawartość strony internetowej  można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: office@thepointshop.pl

 

Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków: zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

 

III Udostępnienie danych.

 

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych tj. w celu wykonania usługi.

 

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:- zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

 

III Udostępnienie danych.

 

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych tj. w celu wykonania usługi.

 

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

VI Postanowienia końcowe

 

Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.