Czy płeć ma znaczenie? Czy reagujemy tak samo na konopie?

utworzone przez | lut 22, 2022 | Blog

Czy to jakiej jesteś płci powoduje, że inaczej reagujesz na kannabinoidy? Badania wykazały, ze nieco inaczej reagujemy , zależnie od naszej płci. Szczególnie widac to przy: przyjmowaniu pokarmu i równowadze energetycznej (bardziej widoczne u mężczyzn), lub lęku i depresji (bardziej widoczne u kobiet). Za zgodą portalu erakonopi.pl, przytaczamy fragment artykułu na ten temat: Badania zidentyfikowały czynniki, które mogą stanowić neurobiologiczną podstawę dla różnic płci w działaniu kannabinoidów, wśród których kluczową rolę wydają się odgrywać hormony gonad. Jednak farmakodynamika i farmakokinetyka kannabinoidów może być również ważna, ponieważ różnice między płciami w działaniu kannabinoidów mogą wynikać, przynajmniej częściowo, z różnic w rozmieszczeniu masy mięśniowej i tkanki tłuszczowej między mężczyznami i kobietami.

Płeć jest obecnie uznawana za główny czynnik modulowania farmakologicznych skutków nadużywania marihuany, a różnice między płciami odnotowano w różnych fazach cyklu uzależnienia zarówno u ludzi, jak i zwierząt.

Ostatnio wykryto istotne różnice w zależności od płci we wskaźnikach rozpoczynania palenia marihuany oraz w częstotliwości jej używania. Kilka badań na zwierzętach, w szczególności badania nad samodzielnym podawaniem, potwierdziły kluczową rolę odgrywaną przez hormony płciowe i gonadalne w określaniu większej wrażliwości na nagradzające właściwości marihuany i podatność na uzależnienie od konopi u kobiet niż u mężczyzn. Ogólnie rzecz biorąc, kobiety wykazują również wyższy wskaźnik nawrotów zażywania narkotyków niż mężczyźni, prawdopodobnie z powodu różnych doświadczeń związanych z odstawieniem i zwiększonej reaktywności na sygnały wewnętrzne (emocjonalne) i zewnętrzne (związane z narkotykami).

Różnice oddziaływania konopi w zależności od płci, zaobserwowano też w stosunku do seksualności.

Jeżeli u kobiet efekty są pozytywne, to u mężczyzn zaobserwowano negatywny wpływ na motywację seksualną i funkcjonowanie erekcji. Dane pochodzące od ludzi i innych gatunków są zbieżne, jeśli chodzi o efemeryczny charakter spadku testosteronu wywołanego THC. Jest jednak jasne, że hamowanie męskich zachowań seksualnych wywołane przez THC jest niezależne od równoczesnych spadków poziomu testosteronu. Badania ujawniają również hamowanie uwalniania gonadotropin przez THC u różnych gatunków. Najnowsze dowody sugerują, że skutki te są spowodowane głównie dysfunkcją podwzgórza. Różnice między płciami w reakcjach na kannabinoidy stwierdzono w badaniach przedklinicznych. Udowodniono, że u mężczyzn bardziej wrażliwe na działanie kannabinoidów są receptory CB1. U kobiet natomiast kannabinoidy wywołują stosunkowo silniejsze reakcje w zakresie psychicznym.  Wiedza, że ​​działanie kannabinoidów jest różnie regulowane między płciami i że większość tych różnic zależy od zmian w cyklu rujowym, przygotowuje grunt pod przyszłe badania mające na celu wyjaśnienie związków między endokannabinoidami a środowiskiem hormonalnym. Szczegółowe różnice wpływu układu ECS w zależności od płci opisuje badanie z 2006 roku.

0 Komentarzy

0 komentarzy